Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Hotel Gdynia Boutique Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Abrahama 39 81-366 Gdynia, NIP: 5862333630.
 2. Użytkownik może poprawić / zmienić / usunąć swoje dane, zgłosić skargę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z  Hotel Gdynia Boutique  za pomocą:
  • pisząc na adres e-mail:  info@hotelgb.pl,
  • dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 570 177 888.

Rezerwacja i pobyt Hotel Gdynia Boutique

 1. Dane osobowe zbierane w procesie rezerwacji i pobytu:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • narodowość
  • nr. telefonu
 2. Dane osobowe zbierane podczas rezerwacji będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy o realizację usług zakwaterowania,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. podatkowych),
  • realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia) – na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.
 3. Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług zakwaterowania konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.
 4. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych obiektu zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości oraz ochrony mienia.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, po tym terminie zostają usunięte. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Rezerwacje online.

 1. Moduł rezerwacji pokoi na stronie hotelgb.pl jest obsługiwany przez Profitroom Sp .z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosvelta 9/3.
 2. Polityka prywatności danych pobieranych w procesie rezerwacji online jest dostępna na stronach modułu rezerwacji.

Polityka plików cookies.

 1. Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
 2. Definicje
  • Serwis – strona internetowa działający pod adresem hotelgb.pl
  • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
  • Administrator – Hotel Gdynia Boutique Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Abrahama 39 81-366 Gdynia, NIP: 5862333630, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 3. Rodzaje Cookies:
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis.
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwisy zewnętrzne.
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 4. Bezpieczeństwo.
  Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
  Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
 5. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
  Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
  Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 6. Serwisy zewnętrzne
  Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
  • Google Analytics
  • Google AdSense
  • Google AdWords
  • Facebook
  • Profitroom Sp .z o.o. z siedzibą w Poznaniu(60-829) ul. Roosvelta 9/3
 7. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne:
  Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 8. Wymagania Serwisu
  Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 9. Zmiany w Polityce Cookie
  Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
  Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.